Podczas fazy wypełniania wnęki formy ciśnieniowej, odpowietrzenia konwencjonalne będą powodowały wzrosty ciśnienia. Powietrze i gazy nie mogą być w krótkim czasie całkowicie wyparte przez linie odpowietrzeń.

W zależności od zastosowanych odpowietrzeń oraz sił wtrysku, ciśnienie we wnęce formy wzrasta już w pierwszym etapie wtrysku do 3000 mbar. W drugim etapie, wartości będą dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższe.

Zastosowanie odpowietrzenia próżniowego będzie wytwarzało depresję we wnęce. Powietrze i gazy będą ewakuowane z wnęki formy do momentu aż zostanie ona całkowicie wypełniona. W ten sposób ciśnienie we wnęce formy rzadko przekracza 200 mbar.

Z odpowietrzaniem próżniowym, generowana jest depresja we wnęce formy. Proces odlewania może być osiągnięty w najlepszych warunkach, aby uzyskać idealne wypełnienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat porównawczy zmian ciśnienia we wnęce formy z systemem konwencjonalnym (przelewy i kanały odpowietrzające)-kolor pomarańczowy i przy zastosowaniu systemu próżniowego-kolor zielony oraz wykres obrazujący te zmiany.

 

 

 

 

odlewnia | metal | aluminium | cynk | ołów | miedź | brąz | mosiądz | odlewanie | maszyny odlewnicze | ciśnieniowe | przetwórstwo | odpowietrzanie | maszyny próżniowe

zawory | kokile blokowe | pfo | pfz | piece | kadzie | strzępiarkitechnologia | próżnia | odlewy | magnez | spryskiwacze | manipulatory | komory | wygrzewanie

 

 

             

© www.castmetal.pl || wykonanie: www.infor-system.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.