PRZECHYLNE PIECE OBROTOWE TRF

Redukcja ołowiu przez wiele lat była przeprowadzona w piecach obrotowych ze stałą osią, zwykle w piecach o średnicy, która była większa niż ich długość.  

Piece te mają istotny niedogodność: usuwanie żużla. Aby to osiągnąć konieczne było dostarczenie bardzo dużej ilości ciepła do pieca, aby upłynnić żużel.  

 

Aby uprościć te operacjeDross Engineering zaprojektował piec do topienia i redukcji:  

 

• żużla ołowiu i złom
• tlenków ołowiu
• żużla i tlenków cyny i bizmutu
•redukcji antymonu

Piec, TRF (przechylny piec obrotowy) przystosowany do ołowiu, oferuje wiele korzyści: 

 

 

• Metal może być odlewany grawitacyjnie z tylnego kranu

• Gdy cały ołów jest odlany, żużel jest usuwany poprzez przechylanie pieca do przodu 

• Geometria pieca promuje przelewanie metalu

 

KOTŁY RAFINACYJNE

Dross Engineering buduje szeroką gamę kotłów, pieców zaprojektowanych aby pokryć wszystkie potrzeby klienta. 

Oferujemy 10 rozmiarów kotłów w standardowych w wersjach o pojemności od 5 ton do 90 ton.

Kotły wykonane są z płyt klasy kotłowej i wszystkie spoiny są przetestowane promieniami Rentgenowskimi. Kotły mogą być także wyposażone w tylne spusty do odlewania grawitacyjnego.

Piece kotłowe 5, 10 i 20 ton dostarczane są z pełną wymurówką, fabrycznie przystosowane elektrycznie i z palnikami zainstalowanymi w warsztatach Dross Engineering.

 

 

 

 

 

 

 

MASZYNY ZAŁADUNKOWE

Maszyny załadunkowe do pieców Dross Engineeringoferują szeroki zakres załadunku wsadu: 

 •  Wibracyjny
 •  Śrubowy
 • Popychacz
 • Dolne płyty typu rozwierającego 

 

Urządzenia mogą być montowane na pojeździe transferującym aby zasilać kilka pieców.

Mogą być one wyposażone również w siłowniki podnoszenia, w celu zmniejszenie wysokości załadunku.

 

 

 

 

 

 

 

LINIE ODLEWNICZE 

Zautomatyzowane maszyny odlewnicze lub karuzele Dross Engineering oferują szeroką gamę maszyn odlewniczych dla gąsek ołowiu o masie 20 i 27 kg. 

Na życzenie mogą być dostarczone formy do gąsek o mniejszej wadze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASZYNY DO UKŁADANIA GĄSEK


Dross Engineering buduje zautomatyzowane maszyny do układania gąsek ołowiu.  

Produkcja jest bezpośrednio związana z wagą gąski, jaj minimalny czas odlewania to 3 sekundy, niezależnie od wagi gąski. Kiedy gąski docierają do stacji wybijania, na końcu maszyny odlewniczej, transfer do przenośnika układarki jest zautomatyzowany i poddawane są one kontroli grubości, każda gąska spoza zakresu zostanie wyrzucana. 

 

Opcje obejmują:  

 

 • Znakowanie / identyfikację gąsek
 • Stacje ważenia i etykietowania pakietów z uwzględnieniem wagi i wytopu
 • Automatyczne spinanie stosów taśmą

 

 

 

 

POMPY

 

Dross Engineering buduje pompy i mieszadła do ciekłego ołowiu.

Wszystkie modele są wyposażone w elektroniczną zmienność regulacji prędkości obrotowej.

Niskowydajne pompy są typu przekładniowego, a korpus pompy jest z żeliwa.

Wysokowydajne modele wykonane są ze stali i materiałów ogniotrwałych są typu wirowego.

Mieszadła / miksery wytwarzane są w ogniotrwałej stali i wyposażone w wyłączniki wirowe.

 

 

 

 

 

 

STRZĘPIARKI

Kruszenie akumulatorów samochodowych i separacja frakcji. Pierwszym etapem w procesie recyklingu baterii kruszenie i separacja frakcji: 

 • Metaliczna
 •  Tlenki ołowiu i siarczany
 •  Polipropylen
 •  PVC
 •  Elektrolit
 • Neutralizacja ścieków

Dross Engineering dostarcza solidnie zbudowany sprzęt, w całości wykonany ze stali nierdzewnej i elementów przeznaczonych do pracy w środowisku agresywnym: 

 • Pompy
 • Mieszadła
 •  Pierwotne kruszarki
 •  Piły
 •  Stacje odzyskiwania elektrolitu itp. ...

Dross Engineering dostarcza kompletne instalacje montowane przez własnych inżynierów lub we współpracy z kupującym, w partnerstwie.Dross Engineering dostarcza strzępi arki w komplecie z silnikiem, pompą i mieszadłami. Na podstawie licencji, Dross Engineering dostarcza także kompletne rysunki dla lokalnej produkcji komponentów systemu, takich jak: 

 •  Zbiorniki
 •  Wsparcia
 •  Strukturę przenośników
 • Instalacja rurowa

 

ODZYSK ELEKTROLITU 


Aby odzyskać elektrolit oraz zmniejszyć poziomu PH w systemie separacji i mycia wodą i Dross Engineering opracował zautomatyzowany system odzysku.

 

Akumulatory są ładowane na ładowarkę wibracyjną i ładowane ciągle do kruszarki pierwotnej, która spłaszcza baterie o 50% i dostarcza je na przenośnik łańcuchowy. 

Odzyskany elektrolit jest kierowana do zbiornika magazynowego, a baterie są dostarczane do głównej kruszarki. System Dross Engineeringma też inne zalety, poprzez wstępne łamanie baterii kruszenie jest uproszczony:

 • Wymagana jest mniejsza moc (mniejsze zużycie energii)
 •  Przesył jest zwiększony o 15 - 20% 

 

 •  Ułatwia łamanie bardzo dużych akumulatorów 

 

 • Umożliwia, że recykling elektrolitu możliwy 

 

Instalacja wykonana jest ze stali nierdzewnej, całkowicie ogrodzony i wyposażony w wentylator w celu wyeliminowania zapachu kwasu w fabryce.

·         Wydajność: 2 - 100 ton na godzinę

 

 

 

 

 

 

odlewnia | metal | aluminium | cynk | ołów | miedź | brąz | mosiądz | odlewanie | maszyny odlewnicze | ciśnieniowe | przetwórstwo | odpowietrzanie | maszyny próżniowe

zawory | kokile blokowe | pfo | pfz | piece | kadzie | strzępiarkitechnologia | próżnia | odlewy | magnez | spryskiwacze | manipulatory | komory | wygrzewanie

 

 

             

© www.castmetal.pl || wykonanie: www.infor-system.pl || Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.